ปริมาณการขายรวมของตลาด NFT ชั้นนำ 5 แห่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการลดลงของเดือนตุลาคม จากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและการพังทลายของ FTX

ปริมาณการขาย NFT ลดลง 20% ในเดือนพฤศจิกายน ปริมาณการขาย […]