ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

สวทช. แถลงความคืบหน้าผลงาน BCG สาขาเครื่องมือแพทย์

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงความคืบหน้าผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่า โมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ เป็นหนึ่งในสาขาสำคัญของ BCG Economy Model ที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจร

โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์ โดย สวทช. ซึ่งได้พัฒนาผลงาน “A-MED Telehealth” แพลตฟอร์มบริการแพทย์ทางไกล : ระบบสำหรับบริหารจัดการผู้ป่วยในการกักตัวที่บ้าน และที่ชุมชน และ “หมวกควบคุมแรงดันบวกและลบ” ประกอบกับการร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขยายผลการใช้ประโยชน์ผลงาน

สเปซ วอล์กเกอร์ อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน

“สเปซ วอล์กเกอร์ อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน” นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยหลังกายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสังคมสูงวัย ที่ตอบโจทย์ความต้องการรองรับสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของประเทศ ถือเป็นความสำเร็จของการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ จากใช้นวัตกรรมต่างประเทศ มาสร้างเอง บริโภคเอง ซึ่งนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่เห็นในวันนี้ สปสช. มีมาตรการที่จะสนับสนุนนวัตกรรมของไทยเยอะขึ้น ทำให้เรากำลังสร้างและเปลี่ยนวิธีคิดของประเทศ ซึ่งนอกจากมีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแล้ว เรายังเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการเพื่อใช้งานและพึ่งพานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยด้วย” รมว.อว.กล่าว

ด้าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. กล่าวว่า เศรษฐกิจ BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ พัฒนาโดยนักวิจัยไทย ล่าสุด สเปซ วอล์กเกอร์ (Space Walker) ได้รับการพิจารณาจากสำนักงบประมาณในการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย สาขาการแพทย์และสุขภาพ เมื่อเดือน มี.ค.2565 โมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเครื่องมือทางการแพทย์ จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวกระโดดในการพัฒนาด้านการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ utrechtcityjobs.com

UFA Slot

Releated