ufabet

ปัจจัยในการเจริญเติบโตขอธุรกิจ

ในสภาวะการณ์ที่มีการแข่งขันกันในทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลา ด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของตลาดในยุคปัจจุบัน เป็นยุคของลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นและเข้าสู่ตลาดทันทีที่เกิดความพึงพอใจ จะมีวิธีใดที่ธุรกิจขนาดเล็กจะสามารถอยู่รอดได้และสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี?

บทความนี้จะเป็นการกล่าวถึง 5 แนวโน้มที่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจะต้องเผชิญในยุคปัจจุบัน ใช้เคล็ดลับเหล่านี้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปในจุดเปลี่ยนนี้และนำพาให้ธุรกิจของคุณดำเนินการไปได้อย่างทันสมัย!

ในขณะที่มีเส้นกั้นระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายในแบบ Above หรือ Below the Line อย่างคลุมเครือ

ufabet

การแสวงหาช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้านับเป็นเรื่องที่ธุรกิจมองข้ามไม่ได้

อาจต้องอาศัยการสร้างสรรค์ผลงานหรือแม้กระทั่งพันธมิตรทางด้านธุรกิจ ช่องทางการเจริญเติบโตทางธุรกิจมีได้หลายช่องทาง อาทิ

  1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคนอื่น เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีรสชาติใหม่ๆออกมา , ของฝากของจังหวัดต่างๆที่ใช้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้มีความแตกต่าง
  2. การเสาะแสวงหาตลาดใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้มีช่องทางในการจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จะแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ
    • ผลิตภัณฑ์เก่าเข้าสู่ตลาดใหม่ ผู้ประกอบการอาจเลือกเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาดแห่งหนึ่ง เข้าสู่ตลาดแห่งใหม่ เนื่องจากยังเห็นช่องว่างการตลาด เช่น ตัวอย่างสินค้าน้ำพริกเผาอาจเสนอขายไปสู่ตลาดในต่างประเทศที่ชาวต่างชาติสนใจบริโภคอาหารจากเอเชียมากขึ้น
    • ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่อาจค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แล้วเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ถือว่าเป็นผู้เริ่มต้นในการเปิดตลาด ในตอนแรกจึงยังไม่ต้องแข่งขันกับใครโดยตรง และถ้าทำได้จนประสบความสำเร็จก็จะกลายเป็นผู้นำตลาดได้ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาน้ำพริกเผาไปรวมกับเครื่องปรุงอื่น เช่นซุปก้อนต้มยำ หรือทำเป็นซอสผัดสำเร็จรูปที่ใช้น้ำพริกเผาเป็นส่วนผสม เป็นต้น
  1. การแสวงหาลูกค้าใหม่ สามารถทำได้สองวิธีการ คือ การให้ลูกค้าเก่าแนะนำใหม่และการหาลูกค้าของพันธมิตร ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรา เช่น ร้านนม ขายลูกอมรสนมหรือนมอัดเม็ด เป็นต้น
  2. ค้นหาช่องทางใหม่ๆ เช่น มีหน้าร้านลองขายผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ ถ้าขายผ่านอินเทอร์เน็ตลองขายผ่านคนกลาง เป็นต้น
  3. หาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในเรื่องของต้นทุนการผลิต การวิจัย เป็นต้น

อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ utrechtcityjobs.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated